Dwumiesięcznik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE/PUB MED, EBSCO , SCOPUS ORAZ INDEX COPERNICUS, MNiSW ( 11 pkt ) i POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ

Ostatnie numery

Polecamy

Materiały prasowe

Latest

Apsik! Nowy sposób na alergię!

Alergie stanowią bardzo ważny, ale często bagatelizowany problem zdrowotny. Alergiczny nieżyt nosa jest bardzo częstym schorzeniem w polskiej populacji. Na podstawie wyników największego badania epidemiologicznego chorób...

Najnowsze artykuły

МІОКАРДІАЛЬНИЙ МІСТОК ЯК ЄДИНА ПРИЧИНА ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ

MYOCARDIAL BRIDGE AS THE ONLY CAUSE OF ACUTE CORONARY SYNDROME AMONG THE YOUNG PATIENTS Людмила О. М’якінькова, Юрій В. Тесленко, Ірина В. Циганенко Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна...

Read More

МУЛЬТИСИСТЕМНАЯ АТРОФИЯ: ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ ОЛИВОПОНТОЦЕРЕБЕЛЛЯРНОЙ АТРОФИИ НА ФОНЕ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ

MULTISEMIC ATROPHY: A DESCRIPTION OF THE CLINICAL CASE OF OLIVOPONTOCEREBELLAR ATROPHY AGAINST THE BACKGROUND OF STENOSING ATHEROSCLEROTIC VASCULAR LESIONS Екатерина А. Таряник, Наталья В. Литвиненко, Татьяна И. Пурденко,...

Read More

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПОЧЕК ДОНОШЕННЫХ ПЛОДОВ И НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ, БЕРЕМЕННОСТЬ КОТОРЫХ ОСЛОЖНИЛАСЬ ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KIDNEYS CONNECTIVE TISSUE OF MATURE FETUSES AND NEWBORNS FROM MOTHERS, WHOSE PREGNANCY WAS COMPLICATED BY PREECLAMPSIA OF VARYING DEGREES OF SEVERITY...

Read More

ОСОБЛИВОСТІ ОБМІНУ КАЛЬЦІЮ СЛИНИ У ПАЦІЄНТІВ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ

FEATURES OF EXCHANGE OF CALCIUM SALIVA IN PATIENTS WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE Микола А. Бичков, Мар’яна М. Яхницька Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна Mykola А....

Read More

ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR FORMATION OF FUTURE DRIVERS ‘READINESS TO APPLICATION OF PHYSICAL–REHABILITATION TECHNOLOGIES Анатолій В. Ємець, Вікторія І. Донченко, Євгенія О. Скріннік Вищий державний навчальний...

Read More

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСУНЕННЯ РИЗИКУ НАДМІРНОЇ ВАГИ: СУСПІЛЬНА ДУМКА І ПРАКТИКА

RATIONAL NUTRITION AS A PREREQUISITE FOR ELIMINATING THE RISK OF OVERWEIGHT: PUBLIC OPINION AND PRACTICE Наталія О. Рингач1, Марина Б. Щербиніна2, Тетяна М. Шевченко2, Вікторія М. Гладун2, Володимир І. Саричев2 1 Інститут...

Read More
Loading