Dwumiesięcznik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.  
„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.
Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE/PUB MED, EBSCO , SCOPUS ORAZ INDEX COPERNICUS, MNiSW ( 11 pkt ) i POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ

Ostatnie numery

Najnowsze artykuły

CHURG-STRAUSS SYNDROME: A CASE REPORT

ZESPÓŁ CHURG-STRAUSSA: OPIS PRZYPADKU Vyacheslav М. Zhdan, Yevdokiia М. Kitura, Oksana Ye. Kitura, Maryna Yu. Babanina, Maksym V. Tkachenko, Volodymyr G. Lebid higher state educational establishment of Ukraine “ukrainian medical...

Read More
Loading