Dwumiesięcznik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE/PUB MED, EBSCO , SCOPUS ORAZ INDEX COPERNICUS, MNiSW ( 11 pkt ) i POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ

Ostatnie numery

Polecamy

Materiały prasowe

Latest

Apsik! Nowy sposób na alergię!

Alergie stanowią bardzo ważny, ale często bagatelizowany problem zdrowotny. Alergiczny nieżyt nosa jest bardzo częstym schorzeniem w polskiej populacji. Na podstawie wyników największego badania epidemiologicznego chorób...

Najnowsze artykuły

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ

CONCEPTUAL APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF A PROBLEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL THERAPISTS Анна В. Фастівець1, Павло В. Хоменко2, Інна Є. Шапаренко2 1Полтавський інститут бізнесу ПВНЗ «МНТУ», Полтава, Україна...

Read More

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВА СВІТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОРГІВЛІ

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN THE LEGAL REGULATION OF THE CIRCULATION OF MEDICINES THROUGH THE PRISM OF THE LAW OF THE WORLD TRADE ORGANIZATION Олена В. Пасечник, Наталія В. Хендель Національний університет «Одеська юридична...

Read More

АналІз ОСТАТОЧНИХ СУДОВИХ РІШЕНЬ в Україні У ВИПАДКАХ неналежного надання медичної допомоги

Analysis of FINAL JUDGEMENTS In cases of medical NEGLIGENCE occurred in Ukraine Валентин В. Франчук, Світлана В. Трач Росоловська, Петро Р. Сельський, Анна З. Миколенко, Петро Я. Боднар ДВНЗ «Тернопільський державний медичний...

Read More

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ НЕСПЕЦИФІЧНИХ І СПЕЦИФІЧНИХ ЛІМФАДЕНІТІВ ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ У ДІТЕЙ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

METHODS OF DIAGNOSIS OF NON-SPECIFIC AND SPECIFIC LYMPHIDENIATES OF THE JAW-FACIAL PART IN CHILDREN (LITERATURE REVIEW) Павло І. Ткаченко, Юрій Б. Лобач, Сергій О. Білоконь, Віталіна О. Доброскок, Юлія В. Попело Вищий державний...

Read More

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ У НАВЧАННI ЛІКАРІВ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MOTIVATION COMPONENT IN THE TRAINING OF DOCTORS IN THE SYSTEM OF POSTGRADUATE EDUCATION Світлана Кошова, Вікторія Горачук, Валерій Піщиков Національна медична академія післядипломної освіти імені П....

Read More

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОМЕНЕВОЇ ДІАГНОСТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

THEORETICAL GROUNDS OF A STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL FOR QUALITY ASSURANCE OF RADIATION DIAGNOSTICS UNDER CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MODERN HEALTH CARE SYSTEM IN UKRAINE Олег А. Короп¹, Сергій В. Ленських² 1Харківська...

Read More
Loading