W ogłoszonym 31 lipca br. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wykazie czasopism naukowych Wiadomości Lekarskie otrzymały 20 punktów (pozycja 27088).

ISSN 0043-5147

Miesięcznik „Wiadomości Lekarskie” jest oficjalnym czasopismem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, ukazuje się nieprzerwanie od 1928 roku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała.

„Wiadomości Lekarskie” spełniają ważną rolę periodyku naukowego oraz medium edukacyjnego dla młodych lekarzy. Ze względu na interdyscyplinarność cieszą się popularnością wśród autorów i czytelników. Czasopismo publikuje zarówno prace oryginalne, jak i poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Czasopismo jest indeksowane w MEDLINE/PUB MED, EBSCO , SCOPUS ORAZ INDEX COPERNICUS, MNiSW ( 11 pkt ) i POLSKIEJ BIBLIOGRAFII LEKARSKIEJ

Ostatnie numery

Polecamy

Aktualności

Najnowszy

Aktualności

Najnowszy

Aktualności

Najnowszy

Aktualności

Najnowszy

Aktualności

Najnowszy

Wydział Medyczny na Uczelni Łazarskiego – trwa nabór

Przed wszystkimi przyszłymi lekarzami stoi trudny wybór uczelni medycznej, z jaką postanowią związać się na najbliższe lata wytężonych studiów. Spośród 21 uczelni medycznych w Polsce na szczególną uwagę zasługuje Wydział...

Aktualności

Najnowszy

Aktualności

Najnowszy

Najnowsze artykuły

Ładuję