SŁOWO WSTĘPNE

Wielce Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Czas biegnie szybko i tak po dwóch i pół roku od V Krajowych Spotkań Reumatologicznych które odbyły się we wrześniu 2015 roku mamy zaszczyt gościć Państwa ponownie w Lublinie w marcu 2018 roku.

Bardzo wiele się zmienia w reumatologii, ale i w Lublinie. Miasto wypiękniało – mam nadzieję, że będziecie Państwo mieli okazję to zauważyć. W 2017 roku obchodziliśmy uroczystość 700-lecia założenia miasta.

W reumatologii dzieje się tak wiele w każdym kolejnym roku, że bardzo trudno nadążyć za nowymi klasyfikacjami, rekomendacjami, propozycjami nowych terapii. Będziemy o tym rozmawiać w czasie naszej Jubileuszowej Konferencji.

Gościmy jako wykładowców przyjaciół z wszystkich zakątków Polski. Mamy też szacownych gości zagranicznych ze Stanów Zjednoczonych, którzy podzielą się z nami wiedzą z zakresu nauk podstawowych powiązanych z problemami chorób reumatycznych. Jak zwykle gościmy też zaprzyjaźnionych lekarzy ze Lwowa.

Obecne spotkanie ma charakter jubileuszowy. Obchodzimy 15-lecie istnienia Katedry i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej oraz 45-lecie istnienia Oddziału Reumatologii na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

W tym czasie wiele się wydarzyło w medycynie na świecie i w kraju. Ta dziedzina medycyny okrzepła – stając się pełną wyzwań nowoczesną dziedziną nauk medycznych. Długą tradycję, w którą chcemy się wpisywać miały Lubelskie Dni Reumatologiczne organizowane przez profesora Leszka Szczepańskiego tworzącego wraz z doktorem Henrykiem Pytko, doktor Zofią Dąbrowską, profesor Ewą Tuszkiewicz tradycję reumatologiczną w Lublinie.

Dzięki współpracy z Redakcją Wiadomości Lekarskich możemy gościć ponownie na łamach tego polskiego czasopisma lekarskiego z długoletnią tradycją. W numerze poza pracami oryginalnymi, poglądowymi i opisami przypadków przygotowanymi do prezentacji w czasie naszej Jubileuszowej Konferencji chcemy również przedstawić dorobek naukowy Kliniki, który powstał w czasie ostatnich 15 lat. Prezentujemy więc streszczenia prac habilitacyjnych i doktorskich pracowników Kliniki.

Mam nadzieję, że kolejne spotkanie reumatologów w Lublinie nie zawiedzie Państwa oczekiwań.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego życzę Państwu satysfakcjonującej lektury bieżącego numeru Wiadomości Lekarskich, w którym pokazujemy, czym zajmujemy się w nauce i praktyce klinicznej w zakresie reumatologii, wysłuchania wielu ciekawych wykładów, wielu owocnych dyskusji oraz atrakcyjnego towarzysko pobytu na Jubileuszowych Spotkaniach Reumatologicznych w Lublinie.

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej

Jubileuszowe Spotkania Reumatologiczne w Lublinie