Wiadomości Lekarskie

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

TOM LXXI, 2018, Nr1

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Prenumerata

Zasady prenumeraty wersji papierowej dwumiesięcznika
Wiadomości Lekarskie na rok 2018
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna:
– e-mailem: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
– listownie na adres:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-JeziornaProsimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.:
82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów:
180 zł/rok (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.
Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% VAT) + koszt przesyłki.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o złożenie zamówienia.

Artykuły

Editor in-Chief: Prof. Władysław Pierzchała
Deputy Editor in-Chief: Prof. Aleksander Sieroń
Statistical Editor: Dr Lesia Rudenko
Polskie Towarzystwo Lekarskie:
Prof. Waldemar Kostewicz – President PTL
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorary President PTL
Prof. Tadeusz Petelenz
Managing Editor:
Agnieszka Rosa amarosa@wp.pl
International  Editor:
Lesia Rudenko l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl
Distribution and Subscriptions:
Bartosz Guterman prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
Graphic design / production:
Grzegorz Sztank www.red-studio.eu
Publisher:
ALUNA Publishing
ul. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin – Jeziorna
www.aluna.waw.pl
www.wiadomoscilekarskie.pl
www.medlist.org

Rada naukowa

International Editorial Board – in-Chief:
Marek  Rudnicki Chicago, USA
International Editorial Board – Members:
Kris Bankiewicz San Francisco, USA
Christopher  Bara Hannover, Germany
Krzysztof  Bielecki Warsaw, Poland
Zana Bumbuliene Vilnius, Lithuania
Ryszarda Chazan Warsaw, Poland
Stanislav Czudek Ostrava, Czech Republic
Jacek Dubiel Cracow, Poland
Zbigniew Gasior Katowice, Poland
Andrzej Gładysz Wroclaw, Poland
Nataliya Gutorova Kharkiv, Ukraine
Marek Hartleb Katowice, Poland
Roman Jaeschke Hamilton, Canada
Andrzej   Jakubowiak Chicago, USA
Oleksandr Katrushov Poltava, Ukraine
Peter Konturek Saalfeld, Germany
Jerzy Korewicki Warsaw, Poland
Jan Kotarski Lublin, Poland
George Krol New York, USA
Krzysztof Łabuzek Katowice, Poland
Henryk Majchrzak Katowice, Poland
Ewa Małecka-Tendera Katowice, Poland
Stella Nowicki Memphis, USA
Alfred Patyk Gottingen, Germany
Palmira Petrova Yakutsk, Russia
Krystyna Pierzchała Katowice, Poland
Tadeusz Płusa Warsaw, Poland
Waldemar Priebe Houston, USA
Maria Siemionow Chicago, USA
Vladyslav Smiianov Sumy, Ukraine
Tomasz Szczepański Katowice, Poland
Andrzej Witek Katowice, Poland
Zbigniew Wszolek Jacksonville, USA
Vyacheslav Zhdan Poltava, Ukraine
Jan Zejda Katowice, Poland

Artykuły

ENSURING RIGHT TO ORGANIC FOOD IN PUBLIC HEALTH SYSTEM

ZAPEWNIENIE PRAWA DO ŻYWNOŚCI ORGANICZNEJ W PUBLICZNYM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA Vitalii Pashkov1, Olena Batyhina1, Liudmyla Leiba2 1 Poltava Law Institute of Yaroslav Mudriy National Law University, Poltava, Ukraine 2 Yaroslav the Wise National Law University,...

czytaj dalej

CECHY OSOBOWOŚCI SPRAWCÓW RÓŻNYCH TYPÓW PRZESTĘPSTW

PERSONALITY TRAITS OF PERPETRATORS OF VARIOUS TYPES OF CRIMES Adrianna Skoczek1, Urszula Gancarczyk2, Paweł Prochownik2, Bartosz Sobień2, Piotr Podolec2, Monika Komar2 1 KOŁO NAUKOWE PRZY ODDZIALE KLINICZNYM CHORÓB SERCA I NACZYŃ Z PODODDZIAŁEM INTENSYWNEGO NADZORU...

czytaj dalej

OPISTHORCHIASIS AND VIRAL HEPATITIS B: CLINICAL CASES

OPISTORCHOZA I WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B: PRZYPADKI KLINICZNE Tetiana M. Kotelevska, Nataliia O. Pryimenko, Galyna M. Dubynska, Olena M. Iziumska, Vadym A. Bodnar Higher State Educational Establishment of Ukraine “Ukrainian Medical Stomatological Academy”,...

czytaj dalej

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ В УКРАИНЕ

THE MAIN DIRECTIONS OF REFORMING THE SERVICE OF MEDICAL STATISTICS IN UKRAINE Михаил В. Голубчиков1, Наталия М. Орлова1, Инна В. Беликова2 1 НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ им. П.Л. ШУПИКА, КИЕВ, УКРАИНА 2 ВЫСШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ...

czytaj dalej

ОСОБЕННОСТИ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ

FEATURES OF LOCAL IMMUNITY IN LOCAL INFLAMMATORY REACTIONS IN PREGNANT, DEPENDING ON THE IMPLEMENTATION OF INTRAUTERINE INFECTION Николай А. Щербина, Людмила А. Выговская Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина Nikolay A. Shcherbina,...

czytaj dalej

Влияние напряженно-деформационных процессов в эмали зубов на маргинальную проницаемость реставраций I класса с разным дизайном края кариозной полости

The influence of stress-strain processes in tooth enamel on the marginal permeability of class I restorations with a different design of the edge of the carious cavity Юрий В. Смеянов, Юрий В. Лахтин КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ, СУМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СУМЫ,...

czytaj dalej

Роль генов ренин-ангиотензиновой системы в развитии неблагоприятных исходов лечения тяжелых внутрижелудочковых кровоизлияний у преждевременно рожденных детей

The role of genes of renin-angiotensin system in the development of adverse outcomes of treatment in severe intraventricular hemorrhages in premature infants Наталия И. Гасюк, Наталия С. Артемова, Елена М. Ковалева, Валерий И. Похилько, Галина А. Соловьева ВЫСШЕЕ...

czytaj dalej

ФАКТОРЫ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

RISK FACTORS FOR ADVERSE COURSE OF GASTRIC AND DUODENAL PEPTIC ULCER Елена Н. Комар1, Наталья Н. Кизлова1, Александра Д. Трилевич2, Василий В. Кравченко3 1 Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова, кафедра социальной медицины и организации...

czytaj dalej

STRESZCZENIA / ABSTRACTS – Wykłady

THE CHALLENGES OF DRUG DISCOVERY: DESIGN OF SELECTIVE JAK INHIBITORS FOR TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISORDERS Wyzwania w odkrywaniu nowych leków – projektowanie selektywnych inhibitorów JAK kinaz do leczenia chorób autoimmunizacyjnych Zygmunt S. Derewenda UNIVERSITY OF...

czytaj dalej

KRIOGLOBULINY I KRIOGLOBULINEMICZNE ZAPALENIE NACZYŃ

Cryoglobulins and cryoglobulinemic vasculitis Dorota Suszek, Maria Majdan KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, UNIWERSYTET MEDYCZNY, LUBLIN, POLSKA Streszczenie Krioglobulinemia to obecność we krwi krioglobulin. Krioglobulinemia może...

czytaj dalej

Zmieniające się oblicze zapaleń średnich naczyń

The changing face of medium-sized vasculitis Jolanta Parada-Turska1, Monika Turska2 1Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Uniwersytet Medyczny, Lublin 2Studia Doktoranckie, Zakład Farmakologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet...

czytaj dalej

POSTAĆ SKÓRNA GUZKOWEGO ZAPALENIA TĘTNIC

Cutaneous polyarteritis nodosa Monika Turska1, Jolanta Parada-Turska2 1ZAKŁAD FARMAKOLOGII, WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU, UNIWERSYTET MEDYCZNY, LUBLIN, POLSKA 2KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, UNIWERSYTET MEDYCZNY, LUBLIN, POLSKA...

czytaj dalej

Reumatologia współczesna a 45 lat Reumatologii w Lublinie

SŁOWO WSTĘPNE Wielce Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy Czas biegnie szybko i tak po dwóch i pół roku od V Krajowych Spotkań Reumatologicznych które odbyły się we wrześniu 2015 roku mamy zaszczyt gościć Państwa ponownie w Lublinie w marcu 2018 roku....

czytaj dalej