Wiadomości Lekarskie

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

TOM LXXI, 2018, Nr2

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Prenumerata

Zasady prenumeraty wersji papierowej dwumiesięcznika
Wiadomości Lekarskie na rok 2018
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna:
– e-mailem: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
– listownie na adres:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-JeziornaProsimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.:
82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów:
180 zł/rok (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.
Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% VAT) + koszt przesyłki.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o złożenie zamówienia.

Artykuły

Editor in-Chief: Prof. Władysław Pierzchała
Deputy Editor in-Chief: Prof. Aleksander Sieroń
Statistical Editor: Dr Lesia Rudenko
Editor of Issue: Prof. Ivan Chopei – Dean of Faculty of Postgraduate Education and Pre-University Training, Uzhhorod National University, Honored doctor Ukraine
Polskie Towarzystwo Lekarskie:
Prof. Waldemar Kostewicz – President PTL
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorary President PTL
Prof. Tadeusz Petelenz
Managing Editor:
Agnieszka Rosa amarosa@wp.pl
International  Editor:
Lesia Rudenko l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl
Distribution and Subscriptions:
Bartosz Guterman prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
Graphic design / production:
Grzegorz Sztank www.red-studio.eu
Publisher:
ALUNA Publishing
ul. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin – Jeziorna
www.aluna.waw.pl
www.wiadomoscilekarskie.pl
www.medlist.org

Rada naukowa

International Editorial Board – in-Chief:
Marek  Rudnicki Chicago, USA
International Editorial Board – Members:
Kris Bankiewicz San Francisco, USA
Christopher  Bara Hannover, Germany
Krzysztof  Bielecki Warsaw, Poland
Zana Bumbuliene Vilnius, Lithuania
Ryszarda Chazan Warsaw, Poland
Stanislav Czudek Ostrava, Czech Republic
Jacek Dubiel Cracow, Poland
Zbigniew Gasior Katowice, Poland
Andrzej Gładysz Wroclaw, Poland
Nataliya Gutorova Kharkiv, Ukraine
Marek Hartleb Katowice, Poland
Roman Jaeschke Hamilton, Canada
Andrzej   Jakubowiak Chicago, USA
Oleksandr Katrushov Poltava, Ukraine
Peter Konturek Saalfeld, Germany
Jerzy Korewicki Warsaw, Poland
Jan Kotarski Lublin, Poland
George Krol New York, USA
Krzysztof Łabuzek Katowice, Poland
Henryk Majchrzak Katowice, Poland
Ewa Małecka-Tendera Katowice, Poland
Stella Nowicki Memphis, USA
Alfred Patyk Gottingen, Germany
Palmira Petrova Yakutsk, Russia
Krystyna Pierzchała Katowice, Poland
Tadeusz Płusa Warsaw, Poland
Waldemar Priebe Houston, USA
Maria Siemionow Chicago, USA
Vladyslav Smiianov Sumy, Ukraine
Tomasz Szczepański Katowice, Poland
Andrzej Witek Katowice, Poland
Zbigniew Wszolek Jacksonville, USA
Vyacheslav Zhdan Poltava, Ukraine
Jan Zejda Katowice, Poland

Artykuły

ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ СМЕРТИ И ОБОСНОВАНИЕ СТАНДАРТОВ ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В НЕКАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ

HYPERTROPHIC CARDIOMYOPATHY: AN INTRAOPERATIVE DEATH CASE ANALYSIS AND SUBSTANTIATION OF THE STANDARDS OF PERIOPERATIVE ANESTHETIC MANAGEMENT IN A NON-CARDIOSURGERY CLINIC Роман Н. Федосюк1, Лилия О. Щупачинская2 1 Украинский институт стратегических исследований МЗ...

czytaj dalej

СКЛАДНИЙ КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВУЗЛИКОВОГО ПОЛІАРТЕРІЇТУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УРАЖЕННЯ НИРОК

A COMPLEX CLINICAL CASE OF POLYARTERITIS NODOSA THROUGH THE PRISM OF KIDNEYS Тетяна І. Ярмола1, Тетяна Б. Бевзенко2, Лідія А. Ткаченко1, Вікторія В. Талаш1, Ганна Л. Пустовойт1 1 Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»,...

czytaj dalej

POWIKŁANIA INFEKCYJNE PO BIOPSJI GRUCZOŁU KROKOWEGO

Infectious complications of prostate biopsy Marcin Łykowski, Bartosz Dybowski, Sławomir Poletajew, Tomasz Piecha, Piotr Radziszewski KLINIKA UROLOGII OGÓLNEJ, ONKOLOGICZNEJ I CZYNNOŚCIOWEJ, WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, WARSZAWA, POLSKA Streszczenie Rak prostaty...

czytaj dalej

Bacterial factors of cariogenicity (literature review)

Bakteryjne czynniki rozwoju próchnicy (przegląd literatury) Mariia O. Faustova, Maiia M. Ananieva, Yaroslav O. Basarab, Oksana V. Dobrobolska, Iryna M. Vovk, Galina A. Loban’ Higher state educational establishment of Ukraine “Ukrainian medical stomatological academy”,...

czytaj dalej

SEKSUALNOŚĆ KOBIETY W POŁOGU

THE SEXUALITY OF WOMAN IN PUERPERIUM Barbara Kalbarczyk1, Marcin Bobiński2, Mieczysław Szatanek1, Bartłomiej Kalbarczyk3, Robert Rojewski3, Jan Kotarski2 1 RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO, ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Z ODCINKIEM...

czytaj dalej

NAWYKI ŻYWIENIOWE MŁODZIEŻY LICEALNEJ RUDY ŚLĄSKIEJ

Eating habits of the youth from Ruda Slaska Anita Bielawska1, Katarzyna Tomczyk1,2, Brygida Adamek1, Barbara Rybus-Kalinowska1, Jakub Warakomski3, Beata Łabuz-Roszak1 1 KATEDRA I ZAKŁAD PODSTAWOWYCH NAUK MEDYCZNYCH, WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYTOMIU, ŚLĄSKI...

czytaj dalej

INCIDENCE AND RISK FACTORS OF SPINA BIFIDA IN CHILDREN

Występowanie oraz czynniki ryzyka rozszczepu kręgosłupa u dzieci Mariana O. Ryznychuk1, Mariana I. Kryvchanska2, Irina V. Lastivka1, Roman Ye. Bulyk2 1 Pediatrics and Medical Genetics Department, Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State...

czytaj dalej

ВЛИЯНИЕ БАЗИСНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ И АНТИОКСИДАНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРОВИ БЕЛЫХ КРЫС (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

INFLUENCE OF BASIC DENTAL MATERIALS ON INDICATORS OF FREE RADICAL OXIDATION AND ANTIOXIDANT BLOOD`S POTENTIAL OF WHITE RATS (EXPERIMENTAL STUDY) Виталий С. Кузь, Валентин Н. Дворник, Виталий А. Костенко, Гельфира М. Кузь, Олег Е. Акимов Высшее Государственное Учебное...

czytaj dalej

OPERATIVE TREATMENT OF CORROSIVE ESOPHAGEAL STRICTURES

Operacyjne leczenie pooparzeniowych zwężeń przełyku Volodymyr O. Shaprynskyi, Yevhen V. Shaprynskyi, Yaroslav V. Karyi, Serhii A. Lysenko, Oleg O. Vorovskyi, Andrii I. Semenenko Department of Surgery, Medical Faculty No 2, National Pirogov Memorial Medical University,...

czytaj dalej

ЗАЛІЗОДЕФІЦИТ ЗНИЖУЄ РІВЕНЬ СИСТЕМНОГО ЗАПАЛЕННЯ У ЖІНОК З ОЖИРІННЯМ

IRON DEFICIENCY REDUCES SYSTEMIC INFLAMMATION IN OBESE WOMEN Вадим М. Недоборенко, Анна В. Лавренко, Тетяна В. Мамонтова, Людмила Е. Весніна, Ігор П. Кайдашев Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава, Україна...

czytaj dalej

02b 2018 16

CHARACTERISTICS OF EPIDEMIOLOGY OF DENTAL CARIES IN CHILDREN FROM REGIONS WITH HIGH AND OPTIMUM FLUORINE CONTENT IN DRINKING WATER Epidemiologia próchnicy zębów u dzieci z regionów z wysoką i optymalną zawartością fluoru w wodzie pitnej Valentina Trufanova, Olha...

czytaj dalej

ПЕРВИННИЙ АМІЛОЇДОЗ НИРОК: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ТА МОЖЛИВОСТІ СВОЄЧАСНОЇ ДІАГНОСТИКИ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)

  PRIMARY RENAL AMYLOIDOSIS: FEAUTURES OF DISEASE COURSE AND THE POSSIBILITIES OF IN-TIME DIAGNOSIS (CLINICAL CASE REPORT) Іван П. Катеренчук, Лідія А. Ткаченко, Тетяна І. Ярмола, Олександр І. Катеренчук ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА...

czytaj dalej

STRESZCZENIA / ABSTRACT

A DESCRIPTIVE, CROSS-SECTIONAL, POPULATION-BASED STUDY OF MEDICAL AND DEMOGRAPHICAL CHARACTERISTICS OF COPD AMONG KYIV (UKRAINE) POPULATION AS AN INDICATOR OF GENERALIZED TENDENCIES OPISOWE, PRZEKROJOWE, POPULACYJNE BADANIE KLINICZNYCH I DEMOGRAFICZNYCH CECH POCHP U...

czytaj dalej

КЛІНІКО-ЕНДОСКОПІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕДОЛІЗУМАБУ У ПАЦІЄНТІВ З НЕСПЕЦИФІЧНИМ ВИРАЗКОВИМ КОЛІТОМ

CLINICAL AND ENDOSCOPIC EFFICACY OF VEDOLIZUMAB IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS Антоніна В. Варваринець, Іван В. Чопей, Ксенія І. Чубірко КАФЕДРА ТЕРАПІЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ, УЖГОРОДСЬКИЙ...

czytaj dalej

ОБГРУНТУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПЕЧІНКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ, УСКЛАДНЕНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЄЮ

SUBSTANTIATION OF COMPLEX INTENSIVE TREATMENT OF HEPATIC FAILURE, COMPLICATED BY ENCEPHALOPATHY Михайло М. Івачевський¹, Віталіна В. Івачевська² ¹ КАФЕДРА ОНКОЛОГІЇ, МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, УЖГОРОД, УКРАЇНА ² КАФЕДРА ТЕРАПІЇ ТА...

czytaj dalej

ВЗАЄМОЗВ´ЯЗОК ПОКАЗНИКІВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ТІЛА З ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ЧОЛОВІКІВ МОЛОДОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ТИПУ ГЕМОДИНАМІКИ

THE CORRELATION BETWEEN BODY COMPOSITION AND THE FUNCTIONAL STATE OF CARDIOVASCULAR SYSTEM IN YOUNG MEN IN DEPENDENCE ON THE HEMODYNAMICS TYPES Маріанна І. Немеш, Оксана П. Кентеш, Ольга С. Паламарчук, Ольга Є. Костенчак, Володимир П. Фекета КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ...

czytaj dalej

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ГАСТРОЦЕРЕБРАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ У ДОНОШЕНИХ ТА НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF FUNCTIONAL GASTROCEREBRAL DISORDERS IN DONORS AND PREMATURE INFANTS Людмила В. Ігнатко, Андріяна О. Янковська, Габрієла Г. Кавуля, Олена В. Дебрецені, Крістіан О. Дебрецені, Наталія М. Гема-Багіна, Агнета В. Ленченко ФАКУЛЬТЕТ...

czytaj dalej

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН АВТОНОМНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ У ДІВЧАТ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ТІЛА

FUNCTIONAL STATE OF AUTONOMOUS REGULATION IN GIRLS OF REPRODUCTIVE AGE DEPENDING ON THE COMPONENT BODY COMPOSITION Оксана П. Кентеш, Мар’яна І. Немеш, Ольга С. Паламарчук, Володимир П. Фекета, Юліанна М. Савка КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН, МЕДИЧНИЙ...

czytaj dalej

ДИНАМІКА АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ФТОРХІНОЛОНОВОЇ ҐРУПИ IN VITRO В ПАЦІЄНТІВ З НАДМІРНОЮ ВАГОЮ

DYNAMICS OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ANTIBIOTIC RESISTANCE TO FLUOROQUINOLONES IN VITRO IN PATIENTS WITH OVERWEIGHT Тетяна В. Духович, Іван В. Чопей, Ксенія І. Чубірко КАФЕДРА ТЕРАПІЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ФАКУЛЬТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ,...

czytaj dalej

CLUSTER ANALYSIS OF THE PHENOTYPE OF ASTHMA AND OBESITY

Analiza skupień (klasteryzacja) fenotypu astmy i otyłości Victoria S. Sukhan UZHHOROD National University, UZHHOROD, Ukraine ABSTRACT Introduction: The combination of asthma and obesity can affect the mutual encumbrance to which other pathogenetic mechanisms join,...

czytaj dalej

TREATMENT FOR PATIENTS WITH NEGLEKT AFTER ISCHEMIC STROKE

LECZENIE CHORYCH Z ZESPOŁEM ZANIEDBYWANIA POŁOWICZEGO WTÓRNYM DO UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU Oleksander R. Pulyk, Myroslava V. Hyryavets Uzhhorod National University, Uzhhorod, Ukraine ABSTRACT Introduction: Motion disturbances are one of the main causes of disabling...

czytaj dalej

ЕНДОСКОПІЧНА БІПОЛЯРНА ЕЛЕКТРОЕКСЦИЗІЯ ТА ЛАЗЕРНА ФОТОКОАГУЛЯЦІЯ ПОЛІПІВ ТОВСТОЇ КИШКИ

BIPOLAR electroexcision AND ENDOSCOPIC LASER PHOTOCOAGULATION COLON POLYPS Степан С. Філіп1, Андрій М. Братасюк2, Рудольф М. Сливка1 1 KАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ, МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, УЖГОРОД, УКРАЇНА 2 КАФЕДРА ТЕРАПІЇ ТА СІМЕЙНОЇ...

czytaj dalej