Wiadomości Lekarskie

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

TOM LXXI, 2018, Nr4

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Prenumerata

Zasady prenumeraty wersji papierowej dwumiesięcznika
Wiadomości Lekarskie na rok 2018
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna:
– e-mailem: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
– listownie na adres:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-JeziornaProsimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.:
82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów:
180 zł/rok (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.
Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% VAT) + koszt przesyłki.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o złożenie zamówienia.

Numer

Editor in-Chief: Prof. Władysław Pierzchała
Deputy Editor in-Chief: Prof. Aleksander Sieroń
Statistical Editor: Dr Lesia Rudenko
Polskie Towarzystwo Lekarskie:
Prof. Waldemar Kostewicz – President PTL
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorary President PTL
Prof. Tadeusz Petelenz
Managing Editor:
Agnieszka Rosa amarosa@wp.pl
International  Editor:
Lesia Rudenko l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl
Distribution and Subscriptions:
Bartosz Guterman prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
Graphic design / production:
Grzegorz Sztank www.red-studio.eu
Publisher:
ALUNA Publishing
ul. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin – Jeziorna
www.aluna.waw.pl
www.wiadomoscilekarskie.pl
www.medlist.org

Rada naukowa

International Editorial Board – in-Chief:
Marek  Rudnicki Chicago, USA
International Editorial Board – Members:
Kris Bankiewicz San Francisco, USA
Christopher  Bara Hannover, Germany
Krzysztof  Bielecki Warsaw, Poland
Zana Bumbuliene Vilnius, Lithuania
Ryszarda Chazan Warsaw, Poland
Stanislav Czudek Ostrava, Czech Republic
Jacek Dubiel Cracow, Poland
Zbigniew Gasior Katowice, Poland
Andrzej Gładysz Wroclaw, Poland
Nataliya Gutorova Kharkiv, Ukraine
Marek Hartleb Katowice, Poland
Roman Jaeschke Hamilton, Canada
Andrzej   Jakubowiak Chicago, USA
Oleksandr Katrushov Poltava, Ukraine
Peter Konturek Saalfeld, Germany
Jerzy Korewicki Warsaw, Poland
Jan Kotarski Lublin, Poland
George Krol New York, USA
Krzysztof Łabuzek Katowice, Poland
Henryk Majchrzak Katowice, Poland
Ewa Małecka-Tendera Katowice, Poland
Stella Nowicki Memphis, USA
Alfred Patyk Gottingen, Germany
Palmira Petrova Yakutsk, Russia
Krystyna Pierzchała Katowice, Poland
Tadeusz Płusa Warsaw, Poland
Waldemar Priebe Houston, USA
Maria Siemionow Chicago, USA
Vladyslav Smiianov Sumy, Ukraine
Tomasz Szczepański Katowice, Poland
Andrzej Witek Katowice, Poland
Zbigniew Wszolek Jacksonville, USA
Vyacheslav Zhdan Poltava, Ukraine
Jan Zejda Katowice, Poland

Artykuły

Obesity during pregnancy: literature review

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE OTYŁOŚĆ W CIĄŻY: PRZEGLĄD LITERATURY Oksana V. Bakun, Svitlana Y. Karatieieva, Svitlana B. Semenenko, Oksana I. Yurkiv, Andrii M. Berbets Higher State Educational Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”,...

czytaj dalej

PODSUMOWANIE WORLD CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

VARIA OSTEOARTHRITIS AND MUSCOSCELETAL DISEASES, IOF-ESCEO KRAKOW, 19-22 APRIL 2018 Wiad Lek 2018, 71, 4, 933-935   W dniach 19-22.04.2018 w Krakowie odbył się World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (WCO-IOF-ESCEO Krakow 2018)....

czytaj dalej

STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ NA KONFERENCJI

CONFERENCE ABSTRACTS ALL-UKRAINIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION “POLTAVA DAYS OF PUBLIC HEALTH” MAY 25, 2018, POLTAVA, UKRAINA ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДО АВТОНОМІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОЇ СИСТЕМИ...

czytaj dalej

Problems of Nitrate Water Pollution In Poltava Region

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZANIECZYSZCZENIEM WODY AZOTANAMI W REGIONIE POŁTAWY Kateryna V. Pikul, Lyudmyla E. Bobyreva, Tatiana M. Kotelevska, Natalia О. Pryimenko, Konstantin V. Tarasenko HIGHER STATE EDUCATIONAL INSTITUTION OF UKRAINE,...

czytaj dalej

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА НА ОСНОВЕ АНТИСЕПТИКА TROKLOSENE ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ІІ И ІІІ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE CLINICAL AND LABORATORY GROUNDING OF USING MEDICATION BASED ON THE ANTISEPTIC TROKLOSENE TO TREAT PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS OF THE II AND III DEGREES OF SEVERITY Елена Павленкова, Светлана Павленко, Ирина...

czytaj dalej

ПОШИРЕНІСТЬ ГОСТРОГО СИМПТОМАТИЧНОГО ЕПІЛЕПТИЧНОГО НАПАДУ ПРИ ГЕМОРАГІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE PREVALENCE OF ACUTE SYMPTOMATIC SEIZURE AFTER INTRACEREBRAL HEMORRHAGE Олеся І. Боровик, Тарас О. Студеняк КАФЕДРА НЕВРОЛОГІЇ, НЕЙРОХІРУРГЇІ ТА ПСИХІАТРІЇ, МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, УЖГОРОД, УКРАЇНА...

czytaj dalej

EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY – BADANIA ANKIETOWE

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE First aid education – a questionnaire Survey Patrycja Misztal-Okońska¹, Dorota Lasota², Mariusz Goniewicz¹, Krzysztof Goniewicz3, 4, Witold Pawłowski4 ,Robert Czerski³, Alicja Tuszczyńska5 ¹ UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, ZAKŁAD...

czytaj dalej

ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ, ГЕМОКОАГУЛЮЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ РОТОВОЇ РІДИНІ У ПАЦІЄНТІВ З ГАЛЬВАНОЗОМ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE THE REACTIONS OF LIPID’S FREE RADICAL OXIDATION, HEMOCOAGULANT PROPERTIES OF ORAL FLUID IN PATIENTS WITH GALVANIC CURRENTS IN THE MOUTH Юрій І. Силенко, Тетяна В. Перепелова, Марина В. Хребор, Богдан Ю. Силенко, Олена А. Писаренко...

czytaj dalej

АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ K121Q-ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЕNРР1 C ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА В УКРАИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE THE ANALYSIS OF ASSOCIATION BETWEEN ENPP1 K121Q POLYMORPHISM AND RISK FACTORS OF TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN UKRAINIAN POPULATION Ирина В. Марченко, Евгений И. Дубовик, Ольга И. Матлай, Антонина А. Беседина, Полина В. Князькова,...

czytaj dalej