Wiadomości Lekarskie

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

TOM LXXI, 2018, Nr5

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Prenumerata

Zasady prenumeraty wersji papierowej dwumiesięcznika
Wiadomości Lekarskie na rok 2018
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna:
– e-mailem: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
– listownie na adres:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-JeziornaProsimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.:
82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów:
180 zł/rok (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.
Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% VAT) + koszt przesyłki.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o złożenie zamówienia.

Numer

Editor in-Chief: Prof. Władysław Pierzchała
Deputy Editor in-Chief: Prof. Aleksander Sieroń
Statistical Editor: Dr Lesia Rudenko
Polskie Towarzystwo Lekarskie:
Prof. Waldemar Kostewicz – President PTL
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorary President PTL
Prof. Tadeusz Petelenz
Managing Editor:
Agnieszka Rosa amarosa@wp.pl
International  Editor:
Lesia Rudenko l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl
Distribution and Subscriptions:
Bartosz Guterman prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
Graphic design / production:
Grzegorz Sztank www.red-studio.eu
Publisher:
ALUNA Publishing
ul. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin – Jeziorna
www.aluna.waw.pl
www.wiadomoscilekarskie.pl
www.medlist.org

Rada naukowa

International Editorial Board – in-Chief:
Marek  Rudnicki Chicago, USA
International Editorial Board – Members:
Kris Bankiewicz San Francisco, USA
Christopher  Bara Hannover, Germany
Krzysztof  Bielecki Warsaw, Poland
Zana Bumbuliene Vilnius, Lithuania
Ryszarda Chazan Warsaw, Poland
Stanislav Czudek Ostrava, Czech Republic
Jacek Dubiel Cracow, Poland
Zbigniew Gasior Katowice, Poland
Andrzej Gładysz Wroclaw, Poland
Nataliya Gutorova Kharkiv, Ukraine
Marek Hartleb Katowice, Poland
Roman Jaeschke Hamilton, Canada
Andrzej   Jakubowiak Chicago, USA
Oleksandr Katrushov Poltava, Ukraine
Peter Konturek Saalfeld, Germany
Jerzy Korewicki Warsaw, Poland
Jan Kotarski Lublin, Poland
George Krol New York, USA
Krzysztof Łabuzek Katowice, Poland
Henryk Majchrzak Katowice, Poland
Ewa Małecka-Tendera Katowice, Poland
Stella Nowicki Memphis, USA
Alfred Patyk Gottingen, Germany
Palmira Petrova Yakutsk, Russia
Krystyna Pierzchała Katowice, Poland
Tadeusz Płusa Warsaw, Poland
Waldemar Priebe Houston, USA
Maria Siemionow Chicago, USA
Vladyslav Smiianov Sumy, Ukraine
Tomasz Szczepański Katowice, Poland
Andrzej Witek Katowice, Poland
Zbigniew Wszolek Jacksonville, USA
Vyacheslav Zhdan Poltava, Ukraine
Jan Zejda Katowice, Poland

Artykuły

БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT A FAVORABLE OUTCOME OF PREGNANCY WITH WILSON-KONOVALOV DISEASE (A CLINICAL CASE) Михаил М. Падруль, Анна А. Олина, Гульнара К. Садыкова ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ...

czytaj dalej

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОЇ МЕДИЦИНИ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS OF USE OF RESOURCES OF RURAL MEDICINE Ірина А. Голованова, Оксана І. Краснова, Світлана М. Танянська, Ірина О. Коленко, Марія О. Мельник Вищий державний навчальний заклад України, Українська медична...

czytaj dalej

ANALIZA EMOCJI ZWIĄZANYCH Z LECZENIEM STOMATOLOGICZNYM

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE ANALYSIS OF EMOTIONS RELATED TO DENTAL TREATMENT Katarzyna Białoszewska1 , Krzysztof Owczarek1 , Dorota Olczak-Kowalczyk2 1ZAKŁAD PSYCHOLOGII I KOMUNIKACJI MEDYCZNEJ, WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, WARSZAWA, POLSKA 2ZAKŁAD...

czytaj dalej

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ СЕРЕД НЬОГО ХВОРОБ

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE CHARACTERISTIC OF MORBIDITY INDICES AND PREVALENCE OF DISEASES AMONG THE POPULATION OF TRANSCARPATHIAN REGION Василь В. Скрип, Іван С. Миронюк, Геннадій О. Слабкий ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ...

czytaj dalej

WCZESNE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE EARLY REUMATOID ARTHRITIS Katarzyna Kolarz, Bożena Targońska-Stępniak, Maria Majdan KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, LUBLIN, POLSKA Streszczenie Reumatoidalne zapalenie...

czytaj dalej

APPLICATION OF OZONE THERAPY IN SURGICAL PRACTICE

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE ZASTOSOWANIE OZONOTERAPII W PRAKTYCE CHIRURGICZNEJ Svitlana Y. Karatieieva, Svitlana B. Semenenko, Oksana V. Bakun, Oksana I. Yurkiv, Ksenia V. Slobodian Higher State Educational Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical...

czytaj dalej

ZNACZENIE SZLAKU PD-1/PD-L1 W PATOGENEZIE RAKA JAJNIKA

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE THE MEANING OF PD-1/PD-L1 PATHWAY IN OVARIAN CANCER PATHOGENESIS Patrycja Piętak, Natalia Pietrzyk, Anna Pawłowska, Dorota Suszczyk, Wiesława Bednarek, Jan Kotarski, Iwona Wertel I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i...

czytaj dalej

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В БИОЛОГИИ

PRACA POGLĄDOWA / REVIEW ARTICLE USE OF STOMATOLOGICAL INDEXES IN BIOLOGY Андрей В. Зайцев, Нина А. Передерий, Анжела В. Ваценко, Наталья А. Улановская-Цыба, Сергей И. Дубинин, Валентин А. Пилюгин, Елена В. Силкова, Елена Б. Рябушко, Оксана В. Овчаренко ВЫСШЕЕ...

czytaj dalej

ДЕСТРУКТИВНІ ЗМІНИ ЕПІКАРДІАЛЬНИХ АРТЕРІЙ ТА ПОРУШЕННЯ КОРОНАРНОЇ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ У ЖІНОК З ГОСТРИМ КОРОНАРНИМ СИНДРОМОМ БЕЗ ЕЛЕВАЦІЇ ST, ЗАЛЕЖНО ВІД ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE DESTRUCTIVE CHANGES IN EPICARDIAL ARTERIES AND CORONARY MICROCIRCULATION IN WOMEN WITH NON ST ELEVATION ACUTE CORONARY SYNDROME, DEPENDING ON HORMONAL STATUS Тетяна М. Соломенчук, Василь В. Процько, Наталя А. Слаба, Віктор М. Сало...

czytaj dalej

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМАЛИ И ДЕНТИНА ЗУБОВ С КАРИОЗНЫМ ПРОЦЕССОМ И НЕКАРИОЗНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE MORPHOLOGICAL STUDY OF ENAMEL AND DENTIN TEETH WITH CARIOUS PROCESS AND NON-CARIOUS LESIONS Ирина М. Ткаченко, Наталья Н. Браилко, Виктор В. Коваленко, Зоряна Ю. Назаренко, Ольга В. Шешукова ВЫСШЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ...

czytaj dalej

УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛІТИН ТА СУДИН СЕЛЕЗІНКИ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE ULTRAMICROSCOPIC FEATURES OF CELLS AND VESSELS OF THE SPLEEN (EXPERIMENTAL STUDY) Леонід П. Горальський1, Оксана Ф. Дунаєвська1, Наталія Л.Колеснік1, Людмила О. Стеченко2, Наталія Є. Гриневич3, Ростислав Ф. Камінський2, Людмила М....

czytaj dalej

УЛУЧШЕНИЕ ПЕРИ- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ ИЗ ГРУППЫ ВЫСОКОГО РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ГИПОТОНИЧЕСКОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE PREVENTION OF HYPOTONIC HEMORRHAGE IN HIGH RISK GROUP OF MATERNITY PATIENTS DURING PERIOPERATIVE AND POSTSURGICAL PERIODS Вера А. Вуколова١,٢, Елена В. Енькова١, Надежда К. Полякова٢, Юрий С. Рыжиков٢ ١ Воронежский государственный...

czytaj dalej