Wiadomości Lekarskie

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

TOM LXXI, 2018, Nr8

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Prenumerata

Zasady prenumeraty wersji papierowej dwumiesięcznika
Wiadomości Lekarskie na rok 2018
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna:
– e-mailem: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
– listownie na adres:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-JeziornaProsimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.:
82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów:
180 zł/rok (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.
Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% VAT) + koszt przesyłki.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o złożenie zamówienia.

Numer

Editor in-Chief: Prof. Władysław Pierzchała
Deputy Editor in-Chief: Prof. Aleksander Sieroń
Statistical Editor: Dr Lesia Rudenko
Polskie Towarzystwo Lekarskie:
Prof. Waldemar Kostewicz – President PTL
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorary President PTL
Prof. Tadeusz Petelenz
Managing Editor:
Agnieszka Rosa amarosa@wp.pl
International  Editor:
Lesia Rudenko l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl
Distribution and Subscriptions:
Bartosz Guterman prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
Graphic design / production:
Grzegorz Sztank www.red-studio.eu
Publisher:
ALUNA Publishing
ul. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin – Jeziorna
www.aluna.waw.pl
www.wiadomoscilekarskie.pl
www.medlist.org

Rada naukowa

International Editorial Board – in-Chief:
Marek  Rudnicki Chicago, USA
International Editorial Board – Members:
Kris Bankiewicz San Francisco, USA
Christopher  Bara Hannover, Germany
Krzysztof  Bielecki Warsaw, Poland
Zana Bumbuliene Vilnius, Lithuania
Ryszarda Chazan Warsaw, Poland
Stanislav Czudek Ostrava, Czech Republic
Jacek Dubiel Cracow, Poland
Zbigniew Gasior Katowice, Poland
Andrzej Gładysz Wroclaw, Poland
Nataliya Gutorova Kharkiv, Ukraine
Marek Hartleb Katowice, Poland
Roman Jaeschke Hamilton, Canada
Andrzej   Jakubowiak Chicago, USA
Oleksandr Katrushov Poltava, Ukraine
Peter Konturek Saalfeld, Germany
Jerzy Korewicki Warsaw, Poland
Jan Kotarski Lublin, Poland
George Krol New York, USA
Krzysztof Łabuzek Katowice, Poland
Henryk Majchrzak Katowice, Poland
Ewa Małecka-Tendera Katowice, Poland
Stella Nowicki Memphis, USA
Alfred Patyk Gottingen, Germany
Palmira Petrova Yakutsk, Russia
Krystyna Pierzchała Katowice, Poland
Tadeusz Płusa Warsaw, Poland
Waldemar Priebe Houston, USA
Maria Siemionow Chicago, USA
Vladyslav Smiianov Sumy, Ukraine
Tomasz Szczepański Katowice, Poland
Andrzej Witek Katowice, Poland
Zbigniew Wszolek Jacksonville, USA
Vyacheslav Zhdan Poltava, Ukraine
Jan Zejda Katowice, Poland

Artykuły

WITAMINA D – PERSPEKTYWA GERIATRY

VITAMIN D - A GERIATRIC POINT OF VIEW Aleksandra Bełz1, Mateusz Stolecki2, Marek Kudła3, Joanna Głogowska-Szeląg1 1ZAKŁAD PATOFIZJOLOGII, KATEDRA PATOFIZJOLOGII I ENDOKRYNOLOGII, ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, ZABRZE, POLSKA 2KATEDRA I ODDZIAŁ KLINICZNY GINEKOLOGII,...

czytaj dalej

БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ ПМСД

BUSINESS PLANNINGAS AS A TOOL FOR REFORMING PНС Ярослава І. Августинович1, Василь М. Михальчук2, Віктор М. Пащенко2 1Комунальний заклад Васильківської районної ради «Васильківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», Васильків, Україна 2Національна...

czytaj dalej

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕНЩИН ЯКУТСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ (ОТ 18 ДО 89 ЛЕТ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА СКОРОСТИ СТАРЕНИЯ

ANTHROPOMETRIC INDICES OF WOMEN OF THE YAKUT NATIONALITY (FROM 18 TO 89 YEARS) DEPENDING ON THE VARIANT SPEED OF AGING Алла Б. Гурьева1, Вилюйа А. Алексеева1, Валериан Г. Николаев2, Пальмира Г. Петрова1, Никита А. Золотарев1 1Северо-Восточный федеральный университет...

czytaj dalej

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ И ПУТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ У ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ

PREDICTING THE OCCURRENCE OF SEVERE INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGES AND WAYS TO PREVENT THEIR DEVELOPMENT IN PRETERM INFANTS Елена М. Ковалева1, Валерий И. Похилько1, Андрей И. Белорус2, Галина А. Соловьева1, Юлия И. Чернявская1, Наталия Н. Адамчук1 1УКРАИНСКАЯ...

czytaj dalej

ВПЛИВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГОСТРОЇ ПОСТНАТАЛЬНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ ГІПОКСІЇ НА МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СТРОМАЛЬНОГО КОМПОНЕНТУ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ

EFFECT OF EXPERIMENTAL ACUTE POSTNATAL AND MIXED HYPOXIA ON THE MORPHOLOGICAL STATE OF THE RATS LIVER STROMAL COMPONENT Сергій О. Шерстюк1, Алла Б. Зотова1, Тетяна О. Храмова1, 2 Михайло С. Мирошниченко2 1 Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,...

czytaj dalej

ON THE USE OF SPEECH ACTS IN MEDICAL PRACTICE

O SZTUCE KOMUNIKACJI W PRAKTYCE LEKARSKIEJ Józef Bremer1, Aleksander Sieroń2 1JESUIT UNIVERSITY IGNATIANUM, KRAKOW, POLAND 2INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION, TOURISM AND PHYSIOTHERAPY, JAN DLUGOSZ UNIVERSITY, CZĘSTOCHOWA, POLAND “WORDS ARE THE MOST POWERFUL TOOL A...

czytaj dalej

РОЛЬ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ В РОЗВИТКУ ПЕРВИННОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ У ПІДЛІТКА

THE ROLE OF FAMILY AND SCHOOL IN THE DEVELOPMENT OF PRIMARY HEADACHES IN ADOLESCENTS Віра Г. Марченко, Костянтин А. Степанченко Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків, Україна Vira G. Marchenko , Kostiantyn A. Stepanchenko Kharkiv Medical Academy of...

czytaj dalej