Wiadomości Lekarskie

Czasopismo Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

TOM LXXII, 2019, Nr9

Copyright: © ALUNA Publishing.
Articles published on-line and available in open access are published under Creative Common Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) allowing to download articles and share them with others as long as they credit the authors and the publisher, but without permission to change them in any way or use them commercially.

Prenumerata

Zasady prenumeraty wersji papierowej dwumiesięcznika
Wiadomości Lekarskie na rok 2019
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna:
– e-mailem: prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
– listownie na adres:
Wydawnictwo Aluna
ul. Z.M. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin-JeziornaProsimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.:
82 1940 1076 3010 7407 0000 0000
Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów:
180 zł/rok (w tym 5% VAT)
Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.
Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% VAT) + koszt przesyłki.
Przed dokonaniem wpłaty prosimy o złożenie zamówienia.

Numer

Editor in-Chief: Prof. Władysław Pierzchała
Deputy Editor in-Chief: Prof. Aleksander Sieroń
Statistical Editor: Dr Lesia Rudenko
Polskie Towarzystwo Lekarskie:
Prof. Waldemar Kostewicz – President PTL
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Honorary President PTL
Prof. Tadeusz Petelenz
Managing Editor:
Agnieszka Rosa amarosa@wp.pl
International  Editor:
Lesia Rudenko l.rudenko@wydawnictwo-aluna.pl
Distribution and Subscriptions:
Bartosz Guterman prenumerata@wydawnictwo-aluna.pl
Graphic design / production:
Grzegorz Sztank www.red-studio.eu
Publisher:
ALUNA Publishing
ul. Przesmyckiego 29, 05-510 Konstancin – Jeziorna
www.aluna.waw.pl
www.wiadomoscilekarskie.pl
www.medlist.org

Rada naukowa

International Editorial Board – in-Chief:
Marek  Rudnicki Chicago, USA
International Editorial Board – Members:
Kris Bankiewicz San Francisco, USA
Christopher  Bara Hannover, Germany
Krzysztof  Bielecki Warsaw, Poland
Zana Bumbuliene Vilnius, Lithuania
Ryszarda Chazan Warsaw, Poland
Stanislav Czudek Ostrava, Czech Republic
Jacek Dubiel Cracow, Poland
Zbigniew Gasior Katowice, Poland
Andrzej Gładysz Wroclaw, Poland
Nataliya Gutorova Kharkiv, Ukraine
Marek Hartleb Katowice, Poland
Roman Jaeschke Hamilton, Canada
Andrzej   Jakubowiak Chicago, USA
Oleksandr Katrushov Poltava, Ukraine
Peter Konturek Saalfeld, Germany
Jerzy Korewicki Warsaw, Poland
Jan Kotarski Lublin, Poland
George Krol New York, USA
Krzysztof Łabuzek Katowice, Poland
Henryk Majchrzak Katowice, Poland
Ewa Małecka-Tendera Katowice, Poland
Stella Nowicki Memphis, USA
Alfred Patyk Gottingen, Germany
Palmira Petrova Yakutsk, Russia
Krystyna Pierzchała Katowice, Poland
Tadeusz Płusa Warsaw, Poland
Waldemar Priebe Houston, USA
Maria Siemionow Chicago, USA
Vladyslav Smiianov Sumy, Ukraine
Tomasz Szczepański Katowice, Poland
Andrzej Witek Katowice, Poland
Zbigniew Wszolek Jacksonville, USA
Vyacheslav Zhdan Poltava, Ukraine
Jan Zejda Katowice, Poland

Artykuły

KIŁA JAKO CHOROBA ZAKAŹNA − ASPEKTY PRAWNE

PRACA POGLĄDOWA REVIEW ARTICLE KIŁA JAKO CHOROBA ZAKAŹNA − ASPEKTY PRAWNE SYPHILIS AS AN INFECTIOUS DISEASE − LEGAL ASPECTS Małgorzata Paszkowska WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA W RZESZOWIE, RZESZÓW, POLSKA Streszczenie Choroby zakaźne stanowią poważny problem...

czytaj dalej

Effects of diabetes mellitus on reparative osteogenesis

Original article Praca oryginalna Effects of diabetes mellitus on reparative osteogenesis Oksana K. Melekhovets1, Vira D. Tovazhnyanska2, Iryna I. Yakovtsova2 1Sumy State University, Sumy, Ukraine 2Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, UKRAINE...

czytaj dalej

ANAPLASMOSIS: EXPERIMENTAL IMMUNODEFICIENT STATE MODEL

Original article Praca oryginalna ANAPLASMOSIS: EXPERIMENTAL IMMUNODEFICIENT STATE MODEL Andrey V. Bondarenko1, Sergey I. Pokhil2, Marianna V. Lytvynenko3, Tatyana V. Bocharova1, Vitaliy V. Gargin1 1Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 2Mechnikov...

czytaj dalej

STARZENIE SIĘ CHRZĄSTKI I MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE

PRACA POGLĄDOWA REVIEW ARTICLE STARZENIE SIĘ CHRZĄSTKI I MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE CARTILAGE AGEING AND TREATMENT POSSIBILITIES Jaromir Jarecki KATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI I ORTOPEDII, UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, LUBLIN, POLSKA Streszczenie Choroba...

czytaj dalej

REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW U LUDZI STARSZYCH

PRACA POGLĄDOWA REVIEW ARTICLE REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW U LUDZI STARSZYCH RHEUMATOID ARTHRITIS IN ELDERLY PEOPLE Bożena Targońska-Stępniak KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE LUBLIN, POLSKA...

czytaj dalej

TWARDZINA UKŁADOWA O PÓŹNYM POCZĄTKU

PRACA POGLĄDOWA REVIEW ARTICLE TWARDZINA UKŁADOWA O PÓŹNYM POCZĄTKU LATE-AGE ONSET SYSTEMIC SCLEROSIS Ewa Wielosz KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, LUBLIN, POLSKA Streszczenie Twardzina układowa jest...

czytaj dalej

ZESPÓŁ SJÖGRENA O PÓŹNYM POCZĄTKU

PRACA POGLĄDOWA REVIEW ARTICLE ZESPÓŁ SJÖGRENA O PÓŹNYM POCZĄTKU LATE-ONSET SJÖGREN’S SYNDROM Arkadiusz Koszarny, Anna Górak, Maria Majdan KLINIKA REUMATOLOGII I UKŁADOWYCH CHORÓB TKANKI ŁĄCZNEJ, UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, LUBLIN, POLSKA Streszczenie Zespół...

czytaj dalej

STAROŚĆ TEŻ MOŻE BYĆ POGODNA

ARTYKUŁ REDAKCYJNY EDITORIAL ARTICLE STAROŚĆ TEŻ MOŻE BYĆ POGODNA OLD AGE CAN BE JOYFUL TOO Alicja Nasiłowska-Barud, Małgorzata Barud ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ KATEDRY I KLINIKI KARDIOLOGII UNIWERSYTET MEDYCZNY W LUBLINIE, LUBLIN, POLSKA I KLINIKA ANESTEZJOLOGII I...

czytaj dalej

LEKI STOSOWANE W OSTEOPOROZIE

PRACA POGLĄDOWA REVIEW ARTICLE LEKI STOSOWANE W OSTEOPOROZIE Actual Treatment of Osteoporosis Roman S. Lorenc PRZEWODNICZĄCY WIELODYSCYPLINARNEGO FORUM OSTEOPOROZY SPECJALISTYCZNY OŚRODEK MEDYCYNY WIEKU DOJRZAŁEGO, WARSZAWA, POLSKA Streszczenie W oparciu o...

czytaj dalej