Kategoria: 2018 / 01

STRESZCZENIA / ABSTRACTS – Wykłady

THE CHALLENGES OF DRUG DISCOVERY: DESIGN OF SELECTIVE JAK INHIBITORS FOR TREATMENT OF AUTOIMMUNE DISORDERS Wyzwania w odkrywaniu nowych leków – projektowanie selektywnych inhibitorów JAK kinaz do leczenia chorób...

Read More
Loading