Wydawnictwo ALUNA
ul. Przesmyckiego 29
05-510 Konstancin-Jeziorna
NIP 525-162-49-18
dr Anna Łuczyńska
tel. 604 776 311