Wiadomości Lekarskie
miesięcznik

W czasopiśmie publikowane są prace oryginalne, prace poglądowe oraz opisy przypadków. Wszystkie prace są recenzowane.

Zasady prenumeraty
Zamówienia na prenumeratę przyjmuje Wydawnictwo Aluna w formie pisemnej:

Prosimy o dokonywanie wpłat na numer rachunku Wydawnictwa:
Credit Agricole Bank Polska S. A.: 82 1940 1076 3010 7407 0000 0000

Cena prenumeraty sześciu kolejnych numerów (na terenie Polski): 

180 zł/rok (w tym 5% vat).

Cena prenumeraty zagranicznej: 60 euro/rok.

Cena pojedynczego numeru – 30 zł (w tym 5% vat) + ew. koszt przesyłki.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego bądź telefonicznego:

tel 22 245 10 55 w godz. 9-15

Przed dokonaniem wpłaty konieczne jest złożenie zamówienia.
Zgodnie z zał. nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326 z późn. zm.) – za indywidualną prenumeratę
fachowego czasopisma medycznego potwierdzoną przez wydawcę (lub dowód opłacenia
prenumeraty) otrzymają Państwo 5 punktów edukacyjnych.