Rada naukowa – Redaktorzy tematyczni
Chirurgia
Prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki (CMKP Warszawa)
Prof. dr hab. med. Stanislav Czudek (Onkologickié Centrum J.G. Mendla Czechy)
Prof. dr hab. med. Marek Rudnicki (University of Illinois USA)
Choroby wewnętrzne
Prof. dr hab. med. Marek Hartleb, gastroenterologia (SUM Katowice)
Prof. dr hab. med. Jacek Dubiel, kardiologia (CM UJ Kraków)
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gąsior, kardiologia (SUM Katowice)
Prof. dr hab. med. Jerzy Korewicki, kardiologia (Instytut Kardiologii Warszawa)
Dr hab. med. Antoni Wystrychowski, nefrologia (SUM Katowice)
Prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan, pneumonologia i alergologia (UM Warszawa)
Prof. dr hab. med. Tadeusz Płusa, pneumonologia i alergologia (WIM Warszawa)
Dr hab med. Krzysztof Łabuzek, farmakologia kliniczna, diabetologia (SUM Katowice)
Choroby zakaźne
Prof. dr hab. med. Andrzej Gładysz (UM Wrocław)
Epidemiologia
Prof. dr hab. med. Jan Zejda (SUM Katowice)
Neurologia i neurochirurgia
Prof. dr hab. med. Krystyna Pierzchała, neurologia (SUM Katowice)
Prof. dr hab. med. Henryk Majchrzak, neurochirurgia (SUM Katowice)
Pediatria
Prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera (SUM Katowice)
Dr hab. med. Tomasz Szczepański (SUM Katowice)
Położnictwo i ginekologia
Prof. dr hab. med. Jan Kotarski (UM Lublin)
Prof. dr hab. med. Andrzej Witek (SUM Katowice)
Stomatologia
Prof. dr hab. Maria Kleinrok (UM Lublin)

 

Polskie Towarzystwo Lekarskie
Prof. dr hab. med Waldemar Kostewicz
(Prezes PTL)
Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski
(Prezes honorowy PTL)
Prof. emerytowany dr hab. med. Tadeusz Petelenz
(O. Katowicki PTL)