Recenzenci prac zamieszczanych w czasopiśmie Wiadomości Lekarskie w 2017 roku
Oleksandr Katrushov – Poltava, Ukraine
Vitalii Kostenko – Poltava, Ukraine
Ihor Kaidashev – Poltava, Ukraine
YuriiKazakov – Poltava, Ukraine
NataliyaChekalina – Poltava, Ukraine
Tetiana Kryuchko – Poltava, Ukraine
Leonid Sarychev – Poltava, Ukraine
Karine Neporada – Poltava, Ukraine
Yurii Sylenko – Poltava, Ukraine
Volodymyr sheiko – Poltava, Ukraine
Oleksii Ligonenko – Poltava, Ukraine
Yurii Burmaka – Poltava, Ukraine
Ihor Mishchenko – Poltava, Ukraine
Iryna Holovanova – Poltava, Ukraine
Vitalii Pashkov – Poltava, Ukraine
Nataliya Gutorova – Kharkiv, Ukraine
Volodymyr Korobchanskyi – Kharkiv, Ukraine
Olha Morozova – Kharkiv, Ukraine
Liudmyla Vygivska – Kharkiv, Ukraine
Vladyslav Smiianov – Sumy, Ukraine
Tetiana Gruzeva – Kyiv, Ukraine
Ihor Pelo – Kyiv, Ukraine
Sergii Omel’chuk – Kyiv, Ukraine
Vasyl Mikhalchuk– Kyiv, Ukraine
Nataliya Osovska – Vinnytsya, Ukraine
Oryna Detsyk – Ivano-Frankivsk, Ukraine
Oleksandr Pulyk – Uzhhorod, Ukraine
Mykhaylo Gechko- Uzhhorod, Ukraine
Anna Romanova – Minsk, Belorussia
Palmira Pietrova – Yakutsk, Russia

 

Redakcja Wiadomości Lekarskich oraz Wydawca składają serdeczne podziękowania za poświęcony czas i trud dla oceny prac nadesłanych do czasopisma.

Recenzenci prac zamieszczanych w czasopiśmie Wiadomości Lekarskie w 2015 roku
Dr Elżbieta Nowara
Prof. Waleria Hryniewicz
Prof. Maria Danuta Głowacka
Prof. Karina Małgorzata Jahnz-Różyk
Prof. Wojciech Gruszczyński
Prof. Jerzy Arendt
Prof. Krzysztof Bielecki
Prof. Henryka Małdyk
Prof. Romuald Dębski
Dr Małgorzata Łukowicz
Prof. Antoni Hrycek
Prof. Maria Majdan
Dr hab. Agata Stanek
Prof. Anna Członkowska
Prof. Krystyna Pierzchała
Prof. Aleksander Sieroń
Prof. Marcin Gabriel
Prof. Andrzej Paradysz
Prof. Grzegorz Oszkinis
Prof. Olga Haus
Prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień
Prof. Ewa Birkner
Dr hab. Artur A. Antoniewicz
Prof. Alina Olender
Prof. A. Bręborowicz
Prof. Rafał Suwiński
Prof. Urszula Mazurek
Prof. Henryk Majchrzak
Prof. Lech Cierpka
Prof. Tomasz Trojanowski
Prof. Leszek Szewczyk
Prof. Arkadiusz Jeziorski
Prof. Krystyna Karczewska
Dr. hab. Dariusz Lange
Prof. Tadeusz Wolańczyk
Prof. Urszula Godula-Stulglik
Prof. Maciej Jóźwik
Dr Małgorzata Farnik
Dr hab. Ewa Nowakowska-Duława
Dr Barbara Czerska
Dr hab. Krystyna Sosada
Prof. Bogusław Okopień
Dr Maciej Świat
Dr hab. Jerzy Jarząb
Dr Magdalena Białkowska
Prof. Andrzej Gładysz
Prof. Jerzy Gil
Prof. Barbara Jarząb
Prof. Jerzy Kozielski
Dr Ewa Przystanek
Prof. Wojciech Gaszyński
Dr Małgorzata Szalińska-Otorowska
Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko
Dr Wojciech Bik
Dr Maciej Tażbirek
Dr hab. Katarzyna Pawłowska-Góral
Dr Zenon Halaba
Dr Joanna Siuda
Prof. Stanisław Woś
Dr hab. Lech Krawczyk
Prof. Brunon Zemła
Prof. Jan Duława
Prof. Wanda Romaniuk
Prof. Małgorzata Kłys
Prof. Dariusz Sitkiewicz
Dr hab. Bogdan Solnica
Prof. Maria Danuta Głowacka
Prof. Andrzej Zawadzki
Prof. Anna Jabłecka
Dr Maria Juszkiewicz-Borowiec
Prof. Longina Kłosiewicz-Latoszek
Prof. Barbara Walecka-Kantecka
Prof. Teresa Jackowska
Prof. Jerzy Sadowski
Dr Justyna Niedźwiadek
Prof. Jagna Czochańska
Prof. Piotr Pruszczyk
Dr Jacek Dumała
Prof. Jerzy Widuchowski
Prof. Jan Kuś
Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
Dr Hanna Fota-Markowska
Prof. Zbigniew Lew-Starowicz
Dr Teresa Orlik
Prof. Jerzy Wojnar
Prof. Anna Wiela-Hojeńska
Prof. Marek Hartleb
Prof. Gadane Martirosian
Prof. Eugeniusz Kucharz
Prof. Barbara Zahorska-Markiewicz
Dr hab. Maria Bretner
Prof. Beata Naurnnik
Prof. Joanna Matuszkiewicz- Rowińska
Prof. Andrzej Fal
Prof. Katarzyna Łącka
Prof. Oleksandr Pulyk
Prof. Anatolij Svintzitzkij
Prof. Aleksandr W. Kartuszow
Prof. Witalij A. Kostenko
Prof. Igor P. Kajdaszew
Prof. Jurij M. Kazakow
Prof. Tatiana A. Kriuczko
Prof. Leonid P. Saryczew
Prof. Galina M. Dubinskaja
Prof. Karine S. Nieporada
Prof. Wladimir D. Szejko
Prof. Maria W. Handy
Prof. Elena S. Kylbanowa
Prof. Roza D. Filippowa
Prof. Tatiana Ja. Nikolajewa

Recenzenci prac w językach ukraińskim i rosyjskim

Профессор Александр В. Катрушов – гигиена, медицина труда, фармакология.
Профессор Виталий А. Костенко – нормальная и патологическая физиология.
Профессор Игорь П. Кайдашев – иммунология, аллергология.
Профессор Юрий М. Казаков – терапия, кардиология, семейная медицина.
Профессор Татьяна А. Крючко – педиатрия.
Профессор Леонид П. Сарычев – урология.
Профессор Галина М. Дубинская – инфекционные болезни.
Профессор Карине С. Непорада – биологическая химия.
Профессор Владимир Д. Шейко – хирургия.

Redakcja Wiadomości Lekarskich oraz Wydawca składają serdeczne podziękowania za poświęcony czas i trud dla oceny prac nadesłanych do czasopisma.