Do pobrania:

1. Formularz recenzji dla recenzentów

2. Oświadczenie autora o dziele

3. Deklaracja konfliktu interesów