TREATMENT ALGORITHMS OF PATIENTS WITH IMPACTION OF MAXILLARY CENTRAL INCISORS CAUSED BY SUPERNUMERARY TEETH

OPIS PRZYPADKU / CASE REPORT ALGORYTMY POSTĘPOWANIA U CHORYCH Z ZATRZYMANYMI PRZYŚRODKOWYMI ZĘBAMI SIECZNYMI SZCZĘKI Z POWODU OBECNOŚCI ZĘBÓW NADLICZBOWYCH Maryna I. Dmytrenko, Olena V. Gurzhiy HIGHER STATE EDUCATIONAL...

Read More