Kategoria: Praca oryginalna

ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ CYP11B2, GNB3 И NOS3 У РАЗЛИЧНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ЖИТЕЛЕЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ЯКУТИИ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF THE CYP11B2, GNB3 AND NOS3 GENES IN VARIOUS ETHNIC GROUPS OF ARCTIC ZONE OF YAKUTIA SUFFERING FROM ARTERIAL HYPERTENSION Кирилл В. Комзин1, Пальмира Г. Петрова1, Алена А. Стрекаловская1, Сергей...

Read More

ОЦІНКА СИЛИ АДГЕЗІЇ НА ЗСУВ ПРИ ФІКСАЦІЇ ВІНІРІВ

ASSESSMENT OF ADHESION ON OFFSET AT FIXATION OF VENEERS Юрій І. Силенко1, Ігор В. Животовський2, Марина В. Хребор1, Богдан Ю. Силенко1, Олена А. Писаренко1 1Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна 2Сумський...

Read More

ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМУНІКАЦІЙ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

THE ISSUE OF COMMUNICATIONS IN HEALTH CARE SYSTEM Марія А. Знаменська¹, Геннадій О. Слабкий², Тетяна К. Знаменська¹ ¹ДУ «ІПАГ ІМЕНІ АКАДЕМІКА О.М. ЛУК’ЯНОВОЇ НАМН УКРАЇНИ», КИЇВ, Україна ²ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД...

Read More

Генетично-морфологічні особливості відповіді на стандартну терапію у хворих на дисгідротичну екзему долоней та підошов

Genetic-morphological peculiarities of response to standard therapy in patients with dyshidrotic eczema of palms and soles Світлана В. Возіанова1, Олена О. Дядик2, Вікторія В. Бойко1, Ярослав С. Радкевич2 1Національна медична...

Read More

СТАН КІСТКОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ УМОВАХ ДОВКІЛЛЯ

STATE OF BONE IN CHILDREN LIVING IN DIFFERENT CONDITIONS OF ENVIRONMENT Михайло А. Лучинський, Віталій М. Лучинський, Богдан О. Паласюк, Юлія І. Лучинська, Людмила О. Пацкань, Ольга О. Стаханська ДВНЗ «Тернопільський державний...

Read More
Loading