Fundacja Alliance for Innovation (AFI) zorganizowała w dniach 15-18 października 2018 r. w USA szereg inicjatyw pod nazwą „Polish-Virginia Business, Science & Innovation Summit”, mających na celu zacieśnienie współpracy polsko-amerykańskiej.

Kluczowym punktem wizyty polskiej delegacji w USA było podpisanie w dniu 16 października 2018 roku w stanie Wirginia – listów intencyjnych na rzecz współpracy naukowej pomiędzy Virginia Commonwealth University (VCU) a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uczelnią Łazarskiego w Warszawie. W obszarze onkologii zostały podpisane dokumenty współpracy pomiędzy Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym a Virginia Commonwealt UniversityMassey Cancer Center.

 

W efekcie podpisania umowy między Gdańskim Uniwersytecie Medycznym a Virginia Commonwealth University ruszyły już pierwsze prace nad wspólnym polsko-amerykańskim projektem badawczym w obszarze leczenia bólu. Są one prowadzone przez prof. Andrzeja Basińskiego z GUM oraz prof. Michaela Czekajlo z VCU.

 

„W Stanach Zjednoczonych, w tym w Wirginii, znaczna liczba pacjentów po zabiegach chirurgicznych uzależnia się od opiatów. Amerykanie stosują te leki na dużą skalę i obecnie mają do czynienia z epidemią opioidową.Tymczasem, nie ma potrzeby stosowania tego typu leków przez trzy – cztery tygodnie, chyba że jest to bardzo powikłana operacja” – powiedział prof.  Andrzej Basiński. Dodał, że ten problem zaczyna być widoczny na całym świecie. W Polsce jednak jest odwrotnie, bo wciąż panuje u nas opioidofobia. Zarówno pacjenci, jak i lekarze boją się stosowania leków opioidowych, nawet u chorych na nowotwory. “To się ostatnio i tak bardzo zmieniło, dzięki wielkiej akcji edukacyjnej, którą robiliśmy przez wiele lat” – zastrzegł specjalista.

 

W ramach polsko-amerykańskiego projektu badawczego naukowcy będą sprawdzać w różnych grupach chorych po operacji – z Polski i USA, jakie leki przeciwbólowe zostały im przepisane i na jak długo. Zastosują w tym celu taką samą metodologię.

 

„Mam też nadzieję, że jeszcze w tym roku zaczniemy współpracę w dziedzinie medycyny symulacyjnej” – dodał prof. Basiński.

 

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Marcin Gruchała, który podpisał dokument współpracy pomiędzy GUM a Virginia Commonwealth University, ocenił, że jest to ogromna szansa dla uczelni. „To, na czym nam najbardziej zależy to przede wszystkim współpraca naukowa, ponieważ dzisiaj najbardziej wartościowe badania naukowe w medycynie odbywają się głównie we współpracy międzynarodowej. Bardzo dobrze rysuje się perspektywa współpracy między naszymi uczelniami w zakresie medycyny sercowo-naczyniowej, symulacji medycznej, leczenia bólu, w zakresie onkologii” – powiedział prof. Marcin Gruchała. Podkreślił, że Stany Zjednoczone mają najwięcej prężnie działających ośrodków naukowych na najwyższym światowym poziomie, a Virginia Commonwealth University jest jedną z najlepszych wyższych szkół medycznych.

 

Dodał, że planowana jest też współpraca dotycząca kształcenia i wymiany studentów między uczelniami. „Jednak to, na co przede wszystkim liczymy to współpraca w zakresie nauki i prowadzenia badań naukowych. Tym bardziej, że niedawno została podpisana umowa międzyrządowa między Polską a USA odnośnie współpracy naukowej, na którą będą przeznaczone specjalne środki. Ponadto Agencja Wymiany Akademickiej ma otrzymać środki na wymianę naukowców. Zatem perspektywy są bardzo dobre” – ocenił rektor GUM.

 

Dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, która razem z dr. Tomaszem Olszewskim podpisała listy intencyjne o współpracy uczelni z Virginia Commonwealth University, oceniła, że „umowa ta stanowi perspektywę bardzo cennej współpracy naukowej i edukacyjnej”. Przypomniała, że w poszukiwaniu większej efektywności polski system ochrony zdrowia musi kroczyć drogą Value Based Healthcare (system opieki zdrowotnej oparty na wartości). „Na gruncie bardzo efektywnych rozmów zidentyfikowaliśmy przestrzeń dla wspólnych projektów badawczych np. określenia mierników wartości zdrowotnej, które są tak ważne w naszej transformacji w kierunku systemu opartego na wartości” – podkreśliła.

 

W jej opinii porozumienie między uczelniami oznacza także „otwarcie mostu dla wymiany kadry naukowej, ekspertów z obszaru zarządzania systemem ochrony zdrowia oraz studentów kierunku lekarskiego. „To również współpraca, której wymiernym efektem będą wspólne publikacje, programy kształcenia oraz konferencje” – podkreśliła dr Małgorzata Gałązka–Sobotka.

 

„Mierniki skuteczności zdrowotnej są weryfikatorem racjonalności wydatków na ochronę zdrowia. Współpraca w tym wymiarze może okazać się bardzo wartościowa dla obu stron: Stanów Zjednoczonych, które wydają najwięcej na ochronę zdrowia na świecie oraz Polski, która zalicza się do mało aktywnych inwestorów w zdrowie” – wyjaśniła.

 

W trakcie wizyty w USA polska delegacja wzięła udział w zorganizowanym przez Fundację AFI panelu „Why Poland, Why Virginia”, na  70th Virginia Conference on Word Trade mającej na celu promowanie innowacyjnej Polski i współpracy ze stanem Wirginia. Podczas panelu wystąpienia mieli m.in.: prof. Iwona Ługowska z Centrum Onkologii Warszawa, dr Elżbieta Piątkowska z PORT, Dyrektor Włodzimierz Kuc z NCBR, Robert Ługowski z Cobin Angels, dr Adam Olszewski z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i Marc Sanderson Adamed/Wilkie Sanderson. Stanowiły one skuteczny „eye opener” na innowacyjny potencjał Polski i zaowocowały wieloma kontaktami i tematami do współpracy.

Kolejną inicjatywą było spotkanie w Medical Society of Virginia podczas którego odbyły się prezentacje polskich projektów i programów nastawionych na innowację i współpracę. Wśród osób prezentujących znaleźli się: doradca ministra zdrowia dr Radosław Sierpiński, prezes AOTMiT dr Roman Topor-Mądry, wiceprezes NFZ Adam Niedzielski, rektor GUM prof. Marcin Gruchała, dr Cezary Mazurek z Poznańskiego Supercentrum Komputerowego oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Włodzimierz Kuc.

„Podczas naszej wizyty nawiązaliśmy bardzo wartościowe kontakty. Przede wszystkim udało nam się porozmawiać na temat powoływanej w Polsce Agencji Badań Medycznych, która mam nadzieję powstanie w styczniu. Po zaprezentowaniu założeń dotyczących działania tej agencji w Medical Society of Virginia,podobnie jak na konferencji „Why Poland, Why Virginia”, wiele osób wykazało duże zainteresowanie potencjalną współpracą z nami” – podkreślił  doradca ministra zdrowia dr Radosław Sierpiński. Przypomniał, że Agencja Badań Medycznych, której jest pomysłodawcą, będzie dysponowała budżetem w wysokości około 1 mld. Ten budżet będzie dedykowany również badaniom międzynarodowym. „Myślę, że Amerykanie to dostrzegają i liczą, że uda się pozyskać silnego partnera” – ocenił.

 

Jego zdaniem powołanie Agencji Badań Medycznych spowoduje intensyfikację współpracy polsko-amerykańskiej. „Wierzymy, że agencja będzie partnerem dla strony amerykańskiej i będziemy mogli podjąć współpracę w zakresie badań medycznych, ale także w ramach projektów o bardziej globalnym charakterze” – podsumował.

 

Zdaniem wiceprezesa NFZ Andrzeja Niedzielskiego nawiązanie współpracy ze stroną amerykańską i wymiana doświadczeń jest ważnym elementem wspierającym jednostki odpowiedzialne za organizację polskiej służby zdrowia. „Korzystanie ze sprawdzonych i zaawansowanych rozwiązań oraz doświadczeń innych instytucji, żeby nie +wyważać otwartych drzwi+ oraz uniknąć potencjalnych błędów, jest niezbędne we wprowadzaniu skutecznych zmian i reform zmierzających do zapewnienia nowoczesnej obsługi i opieki pacjentom” – podkreślił  wiceprezes Funduszu.

Zaznaczył, że pierwszą konkluzją spotkań i rozmów ze stroną amerykańską jest fakt, że niezależnie od sposobu organizacji systemu ochrony zdrowia, w obecnych czasach stajemy przed tymi samymi wyzwaniami. „Z jednej strony starzejące się społeczeństwa powodują stały wzrost popytu na usługi medyczne, z drugiej strony zauważamy malejące zasoby kadry medycznej. Odpowiedzią na te nieuniknione zmiany jest między innymi rozwój technologii – nie tylko medycznej – ważne są również innowacje organizacyjne i systemowe” – tłumaczył  wiceprezes Adam Niedzielski.

Jak wyjaśnił, w systemie amerykańskim w zaawansowany sposób funkcjonuje analiza „big data”, mająca trzy główne cele: wykrywanie nieprawidłowości i „nieoptymalności”, wsparcie medycyny prewencyjnej poprzez budowę optymalnych „ścieżek pacjenta” oraz rozwój i wykorzystanie systemów wspierających lekarzy. „Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia intensywnie pracuje nad pierwszym aspektem wykorzystania posiadanych danych, tj. do uszczelnienia i wprowadzenia zmian zmierzających do zoptymalizowania funkcjonowania systemu” – poinformował  wiceprezes Adam Niedzielski. Fundusz planuje też podjęcie programów pilotażowych, wdrażających kolejne innowacje, w tym wykorzystanie „ścieżek pacjenta” w nowoczesnym podejściu do profilaktyki zdrowotnej oraz implementację systemów informatycznych wspierających lekarzy.

 

W wydarzeniu wzięła udział polska delegacja, w której skład weszli się m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Zbigniew Król, doradca ministra zdrowia dr Radosław Sierpiński, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) dr Roman Topór-Mądry, przewodniczący sekcji zdrowia Narodowej Rady Rozwoju  prof. Piotr Czauderna, dyrektor Centrum Onkologii prof. Jan Walewski, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcin Gruchała, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka z Uczelni Łazarskiego, a także przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii „PORT” oraz przedstawiciele Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Całość wydarzenia w USA uświetniła obecność Pana Ambasadora Piotra Wilczka i Pani Minister Anny Marii Anders.

 

Organizatorem i inicjatorem wydarzenia jest Fundacji AFI.  Misją Fundacji  jest integrowanie i łączenie partnerów polsko-amerykańskich w celu rozwijania praktycznej współpracy, innowacyjnych projektów w zakresie nauki, biznesu i kultury na poziomie stanowym, co daje szansę na szybką implementację w życie” – podkreślił prof. Michael Czekajlo reprezentujący po stronie amerykańskiej Fundację AFI. „Siłą fundacji AFI są ludzie, którzy zaangażowali swoją energię, doświadczenia, know-how i wyjątkowe kontakty w budowanie pozytywnego momentum dla Polski i USA” – dodał.