THE ROLE OF LEAD IN THE ETIOPATHOGENESIS OF MALE FERTILITY REDUCTION

  Znaczenie ołowiu w etiopatogenezie spadku płodności u mężczyzn   Nataliia M. Onul, Eleonora M. Biletska, Viktor P. Stus, Mykyta Yu. Polion State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”,...

Czytaj więcej