EDUKACJA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY – BADANIA ANKIETOWE

PRACA ORYGINALNA / ORIGINAL ARTICLE First aid education – a questionnaire Survey Patrycja Misztal-Okońska¹, Dorota Lasota², Mariusz Goniewicz¹, Krzysztof Goniewicz3, 4, Witold Pawłowski4 ,Robert Czerski³, Alicja Tuszczyńska5 ¹...

Read More