• Sharesource w wersji 2.0 wprowadza nowe rozwiązania w oprogramowaniu platformy zdalnego monitorowania dializ otrzewnowych opracowane z myślą
    o doskonaleniu procesów klinicznych poprzez zapewnienie specjalistom szerszego
    i bardziej szczegółowego dostępu do danych przebiegu procesu leczenia
  • Wyniki nowych badań potwierdzają znaczenie zastosowania innowacyjnych technologii zdalnego zarządzania leczeniempacjentów dla specjalistycznego personalizowania zabiegów dializy, ograniczenia alarmów i osobistych wizyt,
    co prowadzi do oszczędności czasu lekarzy i pacjentów

 

W czerwcu 2019 r. Baxter, międzynarodowa firma medyczna oferująca i wprowadzająca innowacyjne technologie m.in. w dziedzinie opieki nefrologicznej, ogłosiła uruchomienie serwisu Sharesource2.0.Platforma ta umożliwia pracownikom służby zdrowia uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o przebiegu zabiegów dializy otrzewnowej przeprowadzanych samodzielnie przez pacjentów w warunkach domowych. Dokładna analiza danychułatwia ich interpretację, dzięki czemumożliwe jest znacznie szybsze podejmowanie precyzyjnych decyzji dotyczących zabiegów w oparciu
o większy zakres informacji, atym samym usprawnienie procesów klinicznych.

Sharesource, najczęściej stosowana na świecie platforma telemedyczna do dializ domowych, została wykorzystana już w ponad 7 milionach tych zabiegów w ponad 40 krajach.
To przełomowe rozwiązanie w opiece nad pacjentem dializowanym otrzewnowo. Dzięki zastosowaniu Sharesourcespecjaliści dysponują większą wiedzą, a zdalne zarządzanie procesem wpływa
na ograniczenie wizyt pacjenta w ambulatorium.

Dzięki prowadzonym badaniom, istnieje coraz więcej ewidencjonowanych danych,
że technologia zdalnego zarządzania leczeniem pacjentów umożliwiła pracownikom służby zdrowia wczesne wykrycie i podjęcie interwencji w przypadku problemów z cewnikiem[i],[ii],[iii],[iv], zapalenia otrzewnej[v]czy problemów związanych z przestrzeganiem procedury[vi],[vii],[viii], co może wpływać
na ograniczenie potrzeby hospitalizacji[ix].

„Liczba pacjentów potrzebujących dializ na świecie stale wzrasta, a dostępność lekarzy specjalistów i ich zasoby pozostają ograniczone”– mówi Laura Angelini, dyrektor generalny działu Renal Care w firmie Baxter.„Dlatego też nieustannie pracujemy nad wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań usprawniających przebieg opieki nefrologicznej. Innowacje, takie jak Sharesource, wpływają na osiąganie lepszych efektów terapeutycznych i są wsparciem zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów.”

 

PlatformaSharesource2.0zawiera nową wersję oprogramowania, które oferuje:

  • Bardziej szczegółowe podsumowanie przebiegu zabiegu pacjenta, umożliwiające szybsze uzyskanie pogłębionej wiedzy klinicznej
  • Przedstawienie trendu ogólnych danych dotyczących ultrafiltracji, co pomaga w podejmowaniu precyzyjnych i szybkich decyzji wpływających na efektywność procesu leczenia
  • Usprawnienie procesu oceny stanu zdrowia i szybsze przeglądanie profili pacjentów

 

W ramach niedawno przeprowadzonego badania obserwacyjnego „Longitudinal Experience with Remote Monitoring for Automated Peritoneal Dialysis Patients” w Nephron Clinical Practice, 2019, badacze opisują, w jaki sposób ośrodek dializ otrzewnowych w szpitalu San Bortolo (Vicenza, Włochy) zmienił swoją praktykę kliniczną po wdrożeniu zdalnego zarządzania procesami leczenia pacjentów za pomocą Sharesource.

Podczas badania obserwowano 43 pacjentów korzystających z HomeChoice Clariafirmy Baxter z telemonitoringiem zabiegów opartym na Sharesourcew okresie jednego roku; uzyskane wyniki porównano do historycznych danych kontrolnych (42 pacjentów objętych automatyczną dializą otrzewnową (ADO) bez Sharesource).

W wyniku porównania ustalono, że zmiany w zaleceniach dla pacjentów korzystających
z Sharesource wzrosły prawie dwukrotnie, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu alarmów nocnych i wizyt osobistych. Ponadto wyniki wskazują, że zdalne zarządzanie procesami leczenia pacjentów pomaga w uzyskaniu znacznej oszczędności czasu – łącznie około 105 godzin w roku
dla zespołu lekarzy i pielęgniarek w szpitalu San Bartolo. To dowodzi, że zdalne zarządzanie leczeniem pacjentów może generować oszczędność czasu i kosztów dla służby zdrowia i pacjentów, umożliwiając bardziej spersonalizowane prowadzenie terapii oraz wczesne wykrywanie
i rozwiązywanie problemów technicznych.

W Polsce znaczącym i przodującym ośrodkiem w stosowaniu telemonitoringu w dializie otrzewnowej jest I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ USK w Białymstoku, gdzie aktualnie połowa pacjentów dializowanych otrzewnowo korzysta z systemu zdalnego monitorowania. Dzięki zastosowaniu Sharesourcew Klinice obserwuje się nie tylko bardzo pozytywne efekty terapii, ale także korzyści czysto ekonomiczne. Od maja 2019 r. Klinika ma możliwość korzystania
z platformy Sharesource 2.0.

[i]Jiménez S & Condia J. Abstrakt przedstawiony podczas 17. kongresu ISPD. Vancouver (Kanada). 2018. [P-337]

[ii]Garcia I, et al. Abstrakt przedstawiony podczas 13. kongresu Euro-PD. Dublin (Irlandia). 2017. [P-63]

[iii]Jotterand Drepper V, et al. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. Chicago (USA). 2016. [SA-PO023]

[iv]Rojas-Diaz M, et al. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. Nowy Orlean (USA). 2017. [PUB344]

[v]Gomez R, et al. Abstrakt przedstawiony podczas 13. kongresu Euro-PD. Dublin (Irlandia). 2017. [P-222]

[vi]Jiménez S & Condia J. Abstrakt przedstawiony podczas 17. kongresu ISPD. Vancouver (Kanada). 2018. [P-229]

[vii]Firanek C, et al. Abstrakt przedstawiony podczas 54. kongresu ERA-EDTA. Madryt (Hiszpania). 2017. [MP557]

[viii]Jotterand Drepper V, et al. Perit Dial Int. 2018; 38:76–78; 10. Rojas-Diaz M & Ramos A. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. Nowy Orlean (USA). 2017. [TH-PO859]

[ix]Rivera A, et al. Abstrakt przedstawiony podczas kongresu ASN Kidney Week. San Diego (USA). 2018. [FR-PO683]