W świetle toczącej się kampanii wyborczej i deklaracji reprezentantów partii politycznych na temat usprawnienia opieki zdrowotnej, Polskie Towarzystwo Neurologiczne apeluje do wszystkich stron dysputy publicznej o powołanie ponadpartyjnego zespołu specjalistów, którzy wraz z przedstawicielami środowiska lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pacjentów i specjalistów ds. ekonomiki zdrowia zajmą się opracowaniem długofalowego programu wprowadzania konkretnych, niezbędnych zmian w polskiej służbie zdrowia.

Dążenie do zapewnienia wszystkim Polakom najlepszej opieki zdrowotnej powinno być traktowane  priorytetowo, ponad podziałami politycznymi
i niezależnie od okresu przedwyborczego. To temat uniwersalny, który powinien łączyć w wysiłkach wszystkie środowiska – polityków, pracowników medycznych, pacjentów i całe społeczeństwo. Polskie Towarzystwo Neurologiczne, którego troską jest stan polskiej neurologii, apeluje o stworzenie płaszczyzny dialogu wszystkich stron, która da szansę na wypracowanie konkretnych rozwiązań zapewniających stopniową, ale ustawiczną poprawę stanu polskiej służby zdrowia. Dialog ten powinien wykroczyć daleko poza dyskusję i obietnice składane
w okresie przedwyborczym.

Polskie Towarzystwo Neurologiczne od miesięcy apeluje do decydentów o uznanie neurologii jako dziedziny priorytetowej. W świetle zmian demograficznych i nadchodzącego tsunami chorób mózgu konieczne jest pilne zajęcie się najbardziej palącymi problemami tej dziedziny medycyny. Szczególnie istotne są: zwiększenie liczby neurologów, poprawa warunków realizacji programów lekowych,  uelastycznienie czasu hospitalizacji pacjentów neurologicznych, szerszy dostęp do nowoczesnych technologii. Bez zmian w tych obszarach efektywne leczenie pacjentów z chorobami mózgu nie tylko będzie trudne – może się stać wręcz niemożliwe. Ostatnie tygodnie i rozpoczęcie rozmów przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z zarządem PTN dają nadzieję na wprowadzenie tak oczekiwanych przez środowiska lekarzy, pielęgniarek i pacjentów zmian.  PTN liczy na długoterminowy dialog jednoczący wszystkie siły polityczne. Jednocześnie PTN ponawia deklarację chęci współpracy ze wszystkimi, którym leży na sercu los pacjentów neurologicznych i którzy chcą przyczynić się do poprawy jakości opieki nad pacjentami z chorobami mózgu w Polsce.

 

Apel wystosowali Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Prof. dr hab. n.med. Konrad Rejdak Prezes – Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.